Fotoğraf Yarışması

“YAŞAR KESİMOĞLU” Fotoğraf Yarışması

TEKNİK ŞARTNAME

DÜZENLEYEN KURUM ve KURULUŞLAR: Yeniköy Mahallesi Muhtarlığı

KONU: “SENİN KADRAJINDAN TİREBOLU” Tirebolu’da bulunan tarihi yapıları (köprüler, camiler, kaleler ve mağaralar ileçıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, şelaleler,mağaralar vb); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, balıkçılıkfaaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri, tarım aletler ve elsanatları vb); yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Tirebolu’ya özgü yaşam faaliyetleri vemahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.

AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Tirebolu ilçesi sınırları içerisinde sosyal hayatıbelgeleyerek ilçemizin tanınabilirliğini arttırmak, ilçeye ait bir görsel bellek oluşturmak vegeleceğe dönük tanıtım faaliyetleri için kaynak hazırlamak.

YARIŞMA KATEGORİSİ:

Sayısal (Dijital) (Renkli ) fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir.

KATILIM ŞARTLARI:

1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, dışında fotoğrafa ilgi duyan her birey katılabilir.

2- Her katılımcı en fazla 5 (beş ) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.

3- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül almış fotoğraflar gönderilemez.

4- Fotoğraflar tirebolufotografyarismasi@gmail.com mail adresine mümkün olan en yüksek çözünürlük ile gönderilecektir.

5- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şart ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafları sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6- Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb. gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.

7- Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 4 Mb’tan küçük olmamalı, 10 Mb’ı da geçmemelidir.

8- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Tirebolu ilçesi sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

9- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

10- Kural ihlali yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

11- Yarışmada ödül alan eserler ev sahipliği kurumların internet siteleri aracılığı ile ilan edilecektir.

12- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden en az üç jüri üyesi gözetiminde silinecektir.

KULLANIM HAKLARI:

Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; düzenleyen kurum ve kuruluşlara (yalnızca ilçenin tanıtımı ve görsel sergileme amacı için) eser sahibinin isminin kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ:

1)  Eser sahibinin adı ile açılan dosyaya eser sahibinin adı ve 6 rakamdan oluşan rumuzu isimlendirilmeli. (Örnek: Ayşe Aydın-172354)  gibi

 2) Dosya içine eklenen fotoğrafları isimlendirirken – altı rakamdan oluşturulmuş olan rumuz ve sıra numarası (Örnek: 172354-1, 172354-2, 172354-3… ) yazılmalıdır.

FOTOĞRAF GÖNDERİMİ:

Dosyalar tirebolufotografyarismasi@gmail.com mail  adresinden yüklenecektir. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 4 Mb’tan küçük olmamalı, 10 Mb’ı da geçmemelidir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 01 Ocak 2020

Son Katılım Tarihi : 1 Nisan 2020 saat: 17:00

Seçici Kurul Toplantısı : 3-4 Nisan 2020

Sonuç Bildirim Tarihi : 5 Nisan 2020

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 23 Nisan 2020

SEÇİCİ KURUL JÜRİ ÜYELERİ:

Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan

Dr. Ogr. Üyesi Beste Nigar Erdem

Araş. Gör. Gökhan Toptepe

Fotoğraf Sanatçısı Kadriye Aydın

Yeniköy Mah. Muhtarı Osman Altay

ÖDÜLLER:

Birincilik: 1000 TL

İkincilik: 750 TL

Üçüncülük: 500 TL

Mansiyon : 250

Yaşar KESİMOĞLU özel ödülü : Plaket

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ:

Ozan Akdemir – tirebolufotografyarismasi@gmail.com